Diagnose

PROFESJONELT DIAGNOSEUTSTYR FOR PERSONBIL

Diagnose

499,- Du trenger ikke bestille tid! Bare kom innom!

Vi kan enkelt finne ut hvorfor varsellampene lyser, eller automatgirkassen girer feil. Ta en diagnose hos oss, så blir det enklere å innhente tilbud på reparasjoner etterpå! I mange tilfeller kan vi også slette feilmeldingene for airbag og andre systemer slik at bilen kan EU-godkjennes uten merkostnader.

De aller fleste biler fra 90-tallet eller senere har et innebygget diagnosesystem (OBD) for å forenkle feilsøking.

Ofte kan disse systemene fange opp feil som ikke merkes for sjåføren, eller tenner en varsellampe, og det kan derfor være nyttig og avlese diagnoseenheten fra tid til annen.

Bil diagnose

Hvis det er feil på bilen, men kilden er uklar, er elektronisk diagnose et flott verktøy for å kunne avgjøre hva som skal repareres/skiftes.

Ofte kan også varsellamper som Airbaglampe, motorlampe og ABS-lampe, resettes uten at det foretas reparasjon. Dette er veldig nyttig i forkant av en eventuell EU-kontroll.

Vi leser av systemene i din bil, sletter de feil som kan slettes, og gir deg utskrift av feilene. Ta en diagnose hos oss, så blir det enklere å innhente tilbud på reparasjoner etterpå!